I Sörmland väljer kräsna bin nektar från ljung, lindblom, klöver eller andra blommor och örter, beroende på säsong och tillgång. Du ser det på färgen, njuter det i smaken och känner konsistensen. En skogshonung blir mörk och flytande, medan rapsen gör den ljus.

Liksom honungen varierar i utseende och smak, har uppfinningsrikedomen i dess användande genom tiderna varit riklig. Honung har t.ex använts som smaksättning i mjöd, eller sömnbefordrande tillsammans med mjölk, och som skönhetsmedel.

Genom alla tider har människan prisat det gyllengula underverket för dess näringsinnehåll och läkeförmåga. Man till och med offrade den till sina gudar.

Låt din fantasi och gom utforska vår honung och berika ditt liv med en naturupplevelse i koncentrat.

Försommarhonung

Försommarhonung

Försommarnektarn hämtar bina hos vide, maskros, fruktträd, bärbuskar och vitklöver och tusen andra örter och blommor. Denna honung brukar bina behöva själva för att samhällena skall växa sig starka.
Lindhonung

Lindhonung

Linden kan vissa år ge rikligt med honung, andra år ingenting. Under en blommande lind kan ofta man höra brummandet av tusentals bin.
Skogshonung

Skogshonung

Skogshonung samlar bina bara under riktigt varma hög- och sensommardagar. Det är då inte nektar i vanlig mening de hämtar, utan utsöndringar från barrträd. Denna honung anses i sydligare länder vara den förnämsta. Den kan vara nästan svart till färgen.
Sensommarhonung

Sensommarhonung

Rödklöver, rallarros och kanske blåeld, eller vårraps.
Ljunghonung

Ljunghonung

Ljungblomningen är det sista stora "draget" för året. Denna honung har en karaktäristisk, stark smak, och är mycket uppskattad i förkylningstider.