Kupan är öppnad. Ramarna är tunga av honung. När nektarn genom binas försorg blivit till honung förseglas cellerna med ett lock av vax. Nytt vax är helt vitt, med tiden gulnar det.

En ram med snälla bin. Ett par drottningceller syns mitt på vaxkakan.

Här kommer snart en drottning att krypa ur sin cell. Halva samhället förbereder sig för att svärma. Svärmningen är bisamhällets sätt att föröka sig. Foto: Mats Brännström

Drottningen har krupit ut, bina är inte längre intresserade av den lillfingertjocka svärmcellen.

Skördetid. Med hjälp av en fläkt blåses bina ut ur skattlådan. Det är både snabbare och skonsammare än att borsta bort bina.